Marianie Niepokalanego Poczecia NMPMIC Laikat

Słowo Generalnego Promotora Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich„Zgromadzenie powinno troszczyć się o to, aby ludzi sobie oddanych jeszcze ściślej związać ze sobą przez Stowarzyszenie Współpracowników Mariańskich, tak aby korzystało z ich pomocy w pracach apostolskich i dzieliło się z nimi swymi duchowymi dobrami. Stowarzyszenie kieruje się własnymi statutami zatwierdzonymi przez przełożonego generalnego za zgodą jego rady. Przystosowanie statutów do wymogów miejscowych należy do odnośnych przełożonych wyższych.”

(Dyrektorium Zgromadzenia, §85)


Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich jest wspólnotą dóbr duchowych, która wspiera modlitwą i ofiarą Zgromadzenie Księży Marianów. Powstało pierwotnie w Stanach Zjednoczonych w roku 1925 z inicjatywy bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia. Obecnie gałęzie Stowarzyszenia istnieją w Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Ukrainie, Litwie i Łotwie, w Brazylii i w Ameryce Północnej.

Jestem Generalnym Promotorem Stowarzyszenia istniejącego we wszystkich prowincjach naszej międzynarodowej wspólnoty zakonnej. W wykonywaniu moich zadań pracuję pod bezpośrednim zwierzchnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia. Zasięgam opinii i zgody Przełożonych Prowincjalnych w odniesieniu do działalności Stowarzyszenia w ich prowincji, oraz występuję w roli łącznika pomiędzy dyrektorami poszczególnych centrów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich a Zarządem Generalnym w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Zajmuję się również organizacją dorocznych międzynarodowych konferencji Stowarzyszenia, począwszy od ustalenia miejsca i głównego tematu konferencji, aż po wybór prelegentów. Jeszcze jednym z aspektów mojej działalności jest wprowadzanie w życie Statutów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Aby przeczytać Statuty w językach angielskim lub polskim, należy posiadać zainstalowany w komputerze program Adobe® Acrobat® Reader®. Zobacz instrukcję ściągania programu z sieci.

I wreszcie, jako Generalny Promotor Stowarzyszenia, jestem odpowiedzialny za formację świeckich liderów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich oraz czuwam nad opracowaniem odpowiedniego programu formacyjnego dla członków Stowarzyszenia na całym świecie.

Jeśli jesteście zainteresowani współpracą ze mną w dziele promowania prac Stowarzyszenia na całym świecie, skontaktujcie się ze mną pod adresem: amaczynski@aol.com.

W SŁUŻBIE CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA — Ścieżki formacyjne Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Prosimy odwiedzić strony gałęzi naszego Stowarzyszenia:


wróć do górz