Marianie Niepokalanego Poczecia NMPBractwo

Apostolskie błogosławieństwo, które Papież Jan Paweł II

udzielił wszystkim członkom

Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP