Marianie Niepokalanego Poczecia NMPWybitne Postaci

św. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

błogosławiony Jerzy Matulaitis-Matulewicz

błogosławiony Jerzy Kaszyra

błogosławiony Antoni Leszczewicz

Czcigodny sługa Boży
o. Kazimierz Wyszyński

o. Rajmund Nowicki

o. Krzysztof Szwernicki

o. Wincenty Sękowski

bp. Franciszek-Piotr Bučys

ks. Józef Jarzębowski

br. Bronisław Załuski

ks. Eugeniusz Kulesza

sługa Boży
archimandryta Fabian Abrantowicz

sługa Boży
archimandryta Andrzej Cikoto

sługa Boży
ks. Jan Mendriks

ks. Benedykt Skrinda

ks. Władysław Lewandowicz

ks. Władysław Łysik

ks. Władysław Mroczek

bp. Czesław Sipowicz

ks. Zygmunt Trószyński

ks. Józef Hermanowicz

ks. Pranas Račiunas

Słowo Postulatora Generalnego


wróć do góry