Marianie Niepokalanego Poczecia NMPDane Statystyczne

 
Biskupi
Księża
Bracia
Kierycy
Nowicjusze
Postulanci
Członkowie Stowarzyszeni

Ogółem

śl. w.*

śl. cz.*

śl. w.*

śl. cz.*

Biskupi

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mężowie Przyłączeni

 

 

3

7

 

 

 

 

 

 

2

12

Prowincje

Opatrzności Bożej (Polska)

26

9

 

173

27

 

4

8

6

8

 

226

NMP Matki Miłosierdzia (USA)

9

1

 

49

7

 

4

12

8

3

 

83

Miłosierdzia Bożego (Brazylia)

8

5

 

44

2

 

2

10

2

5

 

65

Wikariaty generalne

Azjatycki

3

 

 

10

1

 

 

 

 

 

 

11

Kameruński

2

1

 

8

1

 

 

2

2

3

 

16

Litewski

2

 

 

8

1

 

1

 

2

 

 

12

Łotewski

3

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

9

Rwandyjski

2

1

 

9

1

 

1

8

1

1

 

21

Ukraiński

5

1

 

17

1

 

2

1

1

 

 

22

Domy i rezydencje bezpośrednio podlegające przełożonemu generalnemu

 

1

1

 

 

 

 

 

 

4

3

 

7

RAZEM

61

19

5

334

41

0

14

41

26

23

2

486

41

55

49

*LEGENDA:

śl. cz. -

śluby czasowe

śl. w. -

śluby wieczyste


Na dzień 30 kwietnia 2016 r