Marianie Niepokalanego Poczecia NMPKuria Generalna

FUNKCJE I URZĘDY GENERALNE


 

PROKURATOR GENERALNY

SEKRETARZ GENERALNY

Ks. Zbigniew Piłat - secret@marians.it
Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

EKONOM GENERALNY

Ks. Wojciech Jasiński - economo@marians.it
Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

POSTULATOR GENERALNY

Ks. Andrzej Pakuła- postulmic@marians.it
Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

GENERALNY PREFEKT FORMACJI

GENERALNY PROMOTOR STOWARZYSZENIA
EUCHARYSTYCZNYCH APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ks. Joseph Roesch - fr.roesch@marian.org
Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

 

REDAKTOR BIULETYNU „MIC INFORMATION”

GENERALNY PROMOTOR STOWARZYSZENIA
POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH

GENERALNY PROMOTOR BRACTWA
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ

Br. Andrzej R. Mączyński - amaczynski@aol.com
Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

 

GENERALNY PROMOTOR MISJI

Ks. Ryszard Górowski - promotore.missioni@marians.it
Mariańska misja w Kamerunie

 

ARCHIWISTA GENERALNY

Br. Waldemar Karpuk - brotherw@o2.pl
Prowincja Opatrzności Bożej, Polska


wróć do góry