Marianie Niepokalanego Poczecia NMPKuria Generalna

GENERALNE KOMISJE I INSTYTUTY ZGROMADZENIA


KOMISJA FORMACJI:

 

Przewodniczący  

- Ks. Joseph Roesch - fr.roesch@marian.org
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

 

Członkowie  

- Ks. Paweł Naumowicz - prowincjal@marianie.pol.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Jair Batista de Souza - jairmic@marianos.org.br
  Prowincja Miłosierdzia Bożego, Brazylia

- Zdzisław Żywica - vdpzdzislaw@yahoo.fr
  Misje Afrykańskie, Rwanda

 

Konsultanci

- Ks. Janusz Kumala - kumala@konin.home.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Andrzej Pakuła - generale@marians.it
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

KOMISJA DS. CHARYZMATU:

 

Przewodniczący  

- Ks. Janusz Kumala - kumala@konin.home.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

Członkowie  

- Ks. Eduardo Juan Baptisita Alvarez - eddymic@citynet.net.ar
  Wikariat Argentyński

- Ks. Basileu dos Anjos Pires - jovemic@clix.pt
  Wikariat Portugalski

- Ks. Marian Pisarzak - mapis@poczta.fm
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Jair Batista de Souza - jairmic@marianos.org.br
  Prowincja Miłosierdzia Bożego, Brazylia

 

INSTYTUT HISTORII I DUCHOWOŚCI MARIANÓW:

 

Przewodniczący  

- Ks. Janusz Kumala - kumala@konin.home.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

Członkowie  

- Ks. Marek Ciebień - marekciebien@poczta.onet.pl
  Misje Afrykańskie, Rwanda

- Ks. Paweł Chudzik - kspch@hotmail.com
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Tadeusz Górski
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Jan Kosmowski - kosmyk@poczta.onet.eu
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Casimir Krzyżanowski - casimir@marians.it
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

- Ks. Wacław Makoś - makos@post.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Basileu dos Anjos Pires - basileu.pires@gmail.com
  Wikariat Portugalski

- Ks. Marian Pisarzak - mapis@poczta.fm
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Piotr Smoliński - pietro_mar@yahoo.it
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Krzysztof Trojan - k.trojan@wp.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

KOMISJA LITURGICZNA:

 

Przewodniczący  

- Ks. Marian Pisarzak - mapis@poczta.fm
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

Vice-przewodniczący  

- Ks. Maciej Zachara - maciej.zachara@wp.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

Członkowie  

- Ks. Anthony Gramlich - acgramlich5@gmail.com
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

- Ks. Mieczysław Jastrzębski - padremateus@ig.com.br
  Prowincja Miłosierdzia Bożego, Brazylia

- Br. Andrzej R. Mączyński - amaczynski@aol.com
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

- Ks. Rafał Zalewski - rafael@marianie.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

KOMISJĘ ds. KONSTYTUCJI i DYREKTORIUM:

 

Przewodniczący  

- Ks. Marian Pisarzak - mapis@poczta.fm
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

Vice-przewodniczący  

- Ks. Kazimierz Chwałek - kazchwalek@gmail.com
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

 

Sekretarz  

- Ks. Antoni Skwierczyński - xas@marianie.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

 

Konsultanci  

- Ks. Joseph Roesch - fr.roesch@marian.org
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

- Ks. Jair Batista de Souza - jairmic@marianos.org.br
  Prowincja Miłosierdzia Bożego, Brazylia

- Ks. Zbigniew Piłat - secret@marians.it
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Paweł Naumowicz - prowincjal@marianie.pol.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Jan M. Rokosz - rokosz@onet.eu
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Janusz Kumala - kumala@konin.home.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Kazimierz Pek - kazpek@kul.pl
  Prowincja Opatrzności Bożej, Polska

- Ks. Vytautas Brilius - vbrilius@zebra.lt
  Wikariat Litewski

- Br. Andrzej R. Mączyński - amaczynski@aol.com
  Prowincja NMP Matki Miłosierdzia, USA

- Ks. Basileu dos Anjos Pires - basileu.pires@gmail.com
  Wikariat Portugalski

 

Back to Top