Marianie Niepokalanego Poczecia NMPMarianie na świecie

Łotwa
Argentyna
Australia
Białoruś
Brazylia
Filipiny
Kamerun
Kazachstan
Litwa
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rwanda
Stany Zjednoczone
Ukraina
Włochy
Wielka Brytania

Prowincje

Generalat
Rzym, Włochy

Opatrzności Bożej
Polska

NMP Matki Miłosierdzia
Stany Zjednoczone

Miłosierdzia Bożego
Brazylia

Misje

 

Brazylia

Najnowsza mariańska prowincja została erygowana w Brazylii w roku 1998, ale Zgromadzenie pracuje tam już od początku lat 1960-tych. Marianie rozpoczęli pracę misyjną w tym kraju w odpowiedzi na apel papieża Jana XXIII na Soborze Watykańskim II, w którym prosił ich o podjęcie posługi misyjnej w krajach Ameryki Łacińskiej cierpiących na brak kapłanów. W roku 1964 pięciu pierwszych marianów otworzyło misję w północnej części kraju. Następna grupa przybyła do Brazylii w pięć lat później i zaczęła pracować wśród najuboższej ludności na przedmieściach Kurytyby na południu kraju.

Obecnie w Brazylii jest około 60 marianów: księży, braci i kleryków, którzy posługują na parafiach oraz w przyłączonych kaplicach, wspierają katolickie ruchy ludzi świeckich oraz obejmują duchową opieką wspólnoty sióstr zakonnych oraz indiańskie plemiona. W niektórych parafiach marianie objęli opieką najuboższych, wprowadzając w życie programy pomocy. Zgromadzenie troszczy się także o apostolat i sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kurytybie. Dzięki rozwijaniu od 1977 r. duszpasterstwa rodzimych powołań, młoda prowincja osiągnęła liczebny wzrost i ulepszyła program formacji.

Zobacz także: Prowincja Mi?osierdzia Bo?ego, Misje, Adresy MIC

Kontakt
Very Rev. Leandro Aparecido da Silva
Provincial Superior
Rua Itacolomi, 1840 – Portão
Cx.P. 8968, CEP: 80611-970
Curitiba, PR
BRASIL
Tel.: (55-41) 3229-2865
Tel.: (55-41) 3345-7746
Faks: (55-41) 3329-8757 (Prov. Curia)
E-mail: provincial@marianos.org.br
Website: www.marianos.org.br

Marianie w Brazylii

Księża:  
Bracia:  
Klerycy:  
Nowicjusze:  
Postulanci:  

44
2
12
2
5

Razem:

65

Domy zakonne i rezydencje
• Adrianapólis
• Crateús
• Curitiba-Novo Mundo
• Curitiba-Santuario
• Curitiba-São Jorge
• Manoel Ribas
• Mongaguá
• Rio de Janeiro
• Turvo

 

Marianie w Brazylii cieszą się licznymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego.


Księża i bracia marianie posługują wśród najuboższej ludności Brazylii.


Spotkanie marianów.


Marianie budują nowe kościoły.


Ks. Stefan Szwajkowski cieszy się popularnością wśród młodych parafian.


wróć do górz